Makadam 8/16 -Storsäck

1 650 kr

Makadam är till skillnad från singel ett bergmaterial som krossas ”sorteras” i utvalda storlekar. Storleken anges med en undre och övre gräns. Makadam 8/16 innebär att de enskilda stenarnas smalaste del mäter 8-16 mm. 8/16 är den vanligaste fraktionen av makadam  och används ofta för dränering, runt husgrund eller som skikt bakom din stenmur. Det går givetvis även att använda stenarna i  rabatter i dekorativt syfte, på gårdsplaner eller trädgårdsgångar

Vi försöker att ta så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att makadam är ett naturmaterial och därför förekommer olika färgvariationer. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget.