Singel 16/25 -Tipplass

3 275 kr

Vi levererar singel hem till dig inom Skaraborg, priset avgörs av materialmängd och transportavstånd

Natursingel kallas många gånger även gårdsgrus , natursten, finsingel, ärtsingel eller gångsingel och passar på de flesta platser både i stadsmiljö och på landsbygden. Stenarna är naturligt slipade och därmed rundare och mjukare i formen än makadam. Måtten16/25 innebär att de enskilda stenarnas smalaste del mäter 16-25 mm.

Singel 16/25 har en bra dränerande effekt och kan därför med fördel användas till synliga ytor där dränering behövs. Det grövre intrycket är extra snyggt som dekoration längs husgrunden, runt altanen eller på andra ytor i trädgården.

Om ni använder ett ca 4 cm tjockt lager räcker 5 ton till ca75 m3.  

Vi försöker att ha så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att natursingel är ett naturmaterial förekommer färgskiftningar. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget. För att få fram färgerna så bra som möjligt rekommenderar vi att du spolar av ditt gårdsgrus när du lagt ut det. Det är också bra att lägga en markduk under stenarna. Detta för att förhindra att de med tiden tränger ner i marken men också för att minska behovet av att rensa ogräs.