22 kbm lastväxlarflak - Blandat avfall - Osorterat

7 460 kr

Öppen 22 kbm lastväxlarflak för alla typer av avfall förutom mat, farligt avfall (färg, oljor, tryckimpregnerat trä) eller el-avfall. Max 10 ton.

Ange önskat utställningsdatum i meddelanderutan vid beställning.

I priset ingår
Utställningsavgift
Hyra i 14 dagar
Hämtningsavgift
Behandlings- / sorteringsavgift

Extra tömning 7 100:- kan beställas vid behov, om du har mer saker att slänga.