10 kbm container- Blandat avfall - Osorterat

3 730 kr

Öppen 10 kbm container för alla typer av avfall förutom mat, farligt avfall (färg, oljor, tryckimpregnerat trä) eller el-avfall.

Ange önskat utställningsdatum i meddelanderutan vid beställning.

I priset ingår:

Utställningsavgift
Hyra i 14 dagar
Hämtningsavgift
Behandlings- / sorteringsavgift

Extra tömning 3550:- kan beställas vid behov.