10 kbm container- Sorterat avfall -Tegel/takpannor

2 730 kr

Öppen 10 kbm container för max 8 ton tegel/takpannor

Ange önskat utställningsdatum i meddelanderutan vid beställning.

I priset ingår:
Utställningsavgift
Hyra i 14 dagar
Hämtningsavgift
Behandlings- / sorteringsavgift

Extra tömning 2100:- kan beställas vid behov.