35 kbm lastväxlarflak - Sorterat avfall -Ris och grenar

8 190 kr

Öppen 22 kbm lastväxlarflak för för max 10 ton ris och grenar

Ange önskat utställningsdatum i meddelanderutan vid beställning.

I priset ingår
Utställningsavgift
Hyra i 14 dagar
Hämtningsavgift
Behandlings- / sorteringsavgift

Observera att priset gäller enbart sorterat avfall ris och grenar, kompost får ej slängas i denna

Extra tömning 6 300:- kan beställas vid behov, om du har mer saker att slänga.