Natursingel 8/12 -Storsäck

1 750 kr

Natursingel kallas många gånger även gårdsgrus , natursten, finsingel, ärtsingel eller gångsingel och passar på de flesta platser både i stadsmiljö och på landsbygden. Stenarna är naturligt slipade och därmed rundare och mjukare i formen än makadam. Måtten 8/12 innebär att de enskilda stenarnas smalaste del mäter 8-12 mm.

Vanliga användningsområden för natursingel är trädgårdsgångar, gårdsplaner, som dränering och dekoration runt husgrunder


Vi försöker att ha så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att natursingel är ett naturmaterial förekommer färgskiftningar. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget.