Hasselfors Garden 10-40 täckbark -Tipplass

5 375 kr

Vi levererar Hasselfors Garden 10-40 täckbark hem till dig inom Skaraborg, priset avgörs av materialmängd och transportavstånd

Täckbark är dekorativt täckmaterial till trädgården.  Det hämmar ogrästillväxt och hindrar fröogräs som  sprider sig under sommarhalvåret att rota sig. Barken skyddar jorden mot avdunstning och gör förhållandena i jorden mera gynnsamma för mikrolivet. Täckbarken ger marken ett visst skydd mot kompaktering samt yterotion, då regnet inte slammar till  jordytan och solen inte torkar markens ytskikt.  Barken läggs ut med ett lager på ca 7 cm. Täckbarken bör aldrig läggas upp mot trädens eller  buskarnas stammar. Hållbarheten på ett barklager  är ca fem år.

Här kan du läsa mer om Hasselfors Garden och Täckbark - Hasselforsgarden.se

Har du frågor kring tipplass så når du oss på 010 – 474 12 00