Snabb leverans inom Skaraborg - Fri Frakt - Betala med Klarna

Hasselfors Garden Trädgårdsjord E naturgödslad -Tipplass

  • 5 025 kr


I lager

Vi levererar Hasselfors Garden Trädgårdsjord E hem till dig inom Skaraborg, priset på produkten varierar beronde på avstånd mellan tillverkning och leveransplats.

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten. Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet. Trädgårdsjord E Bio innehåller välförmultnad grönkompost som tillverkas av trädgårdsavfall. Kompost är ett bra tillskott i växtjordar då den ökar mängden mikroliv och stabila mullämnen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Om terassen är kompakterad eller består av lera alt. sprängsten så ska man bygga tjockare växtbäddar med mineraljord under. För bästa resultat får marken under inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad. Vattnet ska kunna transporteras neråt i marken vid kraftiga regn och uppåt kapillärt vid torka. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till den omgivande markens egenskaper och trädets storlek. Om träden är stora och tunga ska makadam användas i botten av trädgropen så trädet inte sjunker med tiden.

Här han du läsa mer om Hasselfors Garden och Trädgårdsjord E - Hasselforsgarden.se

Har du frågor kring tipplass så når du oss på 010 – 474 12 00