Kullersten 150/400 -Tipplass

3 363 kr

Vi levererar kullersten hem till dig inom Skaraborg, priset avgörs av materialmängd och transportavstånd

kullersten passar i många olika miljöer både i stadsmiljö och på landsbygden. Stenarna är naturligt slipade och därmed rundare och mjukare i formen. Måtten 150/400 innebär att de enskilda stenarnas smalaste del mäter 150-400 mm. 

Kullersten 150/400 ger ett rustikt intryck till din trädgård och används exempelvis som dekoration i släntar och runt trädgårdsdammar eller i stenmurar.

Vi försöker att ha så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att natursingel är ett naturmaterial förekommer färgskiftningar. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget. För att få fram färgerna så bra som möjligt rekommenderar vi att du spolar av ditt gårdsgrus när du lagt ut det. Det är också bra att lägga en markduk under stenarna. Detta för att förhindra att de med tiden tränger ner i marken men också för att minska behovet av att rensa ogräs.