Förstärkning 0/90 -Tipplass

3 071 kr

Förstärkning 0/90 är ett bergkrossmaterial där de största stenarnas minsta del är 90 mm samtidigt som de finaste kornen finns kvar. 

Förstärkning används ofta vid anläggning och då som bärlager under vägar och gårdsplaner. Detta eftersom att stenarnas ojämna ytor gör att gruset ”låser” när det packas vilket gör det väldigt stabilt.

Vi försöker att ta så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att bergkross är ett naturmaterial och därför förekommer olika färgvariationer. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget.