Makadam 4/8 -Tipplass

3 169 kr

Makadam är till skillnad från singel ett bergmaterial som krossas ”sorteras” i utvalda storlekar. Storleken anges med en undre och övre gräns. Makadam 4/8 innebär att de enskilda stenarnas smalaste del mäter 4-8 mm. Makadam 4/8 är på grund av sin storlek mer lättarbetat än andra alternativ och används till fördel till plattläggning och för halkbekämpning men fungerar även bra som ytlager till grusgångar och dräneringsmaterial.

Om du lägger ett tre centimeter tjockt lager räcker 5 ton makadam 4-8 till ca 100 kvadratmeter

Vi försöker att ta så rättvisande produktbilder som möjligt men eftersom att makadam är ett naturmaterial och därför förekommer olika färgvariationer. Stenens färg kan även variera beroende på vilken täkt och var i täkten materialet är framtaget.